ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person