ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person