ΧΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. 1993/2125 1993
Κύρωση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας μετά του Παραρτήματος αυτού. 1993/2126 1993
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδος - Ιράν 1993/2143 1993
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993