ΖΩΗΣ ΔΡΙΒΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΖΩΗΣ ΔΡΙΒΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Σαουδικής Αραβίας. Αθήνα, 26.5.1999. 1999/Φ.0544_11_ΑΣ510_Μ.5008 1999
Έγκριση του Μνημονίου αμοιβαίας κατανοήσεως μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. 1999/Φ.0544_5_ΑΣ763_Μ.4874 1999