ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΤΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΤΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 51, 63, 65, 66 και 67 του Ν. 1541/1985 κΑγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ Α΄ 68). 1990/1_17.07.1990 1990