ΜΙΧ. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΙΧ. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1_09.10.2001 2001