ΣΤ. - ΑΓΓ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΤ. - ΑΓΓ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 1994/2242 1994
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής αδείας εργασίας ή άλλης βοηθείας, για την επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων. 1994/209 1994
Καθορισμός του λιμένος Καστελλορίζου Δωδεκανήσου, ως σημείου εισόδου - εξόδου. 1994/320 1994
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Μεσολογγίου. 1994/392 1994
Επέκταση ισχύος ενίων διατάξεων του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α-50) και στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. 1994/77 1994
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 83/1993 (Α 36) «Διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αλλοδαπού για την αναγνώριση του ως πρόσφυγα κ.λ.π.». 1994/79 1994