ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person