ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/333 1994
Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων αστυνομικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1994/405 1994
Όριο ηλικίας αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1994/406 1994