ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΑΛΙΑΝ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΑΛΙΑΝ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1_15.11.1995 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/4_09.03.1998 1998