ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ ΑΛΕΞ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ ΑΛΕΞ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού. 1995/452 1995
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 1995/453 1995