ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person