ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΤΑΛΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΤΑΛΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person