ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου υπ’ αριθ. 67 για τις εργασίες της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Μεθοριακής Επιτροπής της 59ης τακτικής Συνόδου.(Σόφια, 27.6.1997) 1999/Φ.0544_2_ΑΣ_574_Μ.4745 1999