ΦΑΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΙΒΑΔΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΦΑΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΙΒΑΔΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(1) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Επιτροπής για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 7 του Νόμου 2331/95». 1996/401 1996
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2005/140 2005