ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΡΑΝΚΟΥΛΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΡΑΝΚΟΥΛΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person