ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person