ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person