ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΑΝΤΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΑΝΤΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person