ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person