ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person