ΙΩΑΝΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person