ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Κύρωση του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πολωνικής Δημοκρατίας. 1998/2608 1998