ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person