ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές