ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person