ΔΡΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΡΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης 2001/331 2001