ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person