ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΕΣΘΑΝΕΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΕΣΘΑΝΕΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Αθήνα, 6.7.2001. 2002/Φ.0544_4_ΑΣ670_Μ.5292 2002