ΑΡΙΘΜΟΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥΚΑΙ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΡΙΘΜΟΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥΚΑΙ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person