ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση της δι’ ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συναφθείσης Συμφωνίας για την κατάργηση θεωρήσεως των κοινών διαβατηρίων Ελλάδος - Μαλαισίας. Τόκυο, 18.6.1997/22.1.1998. 1999/Φ.0544_8_ΑΣ336_Μ.4861 1999
Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. 1999/2734 1999
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. 1999/2771 1999