ΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο δήμο Μενεμένης (Ν. Θεσσαλονίκης). 1992/75 1992