ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ ΔΡΥΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ ΔΡΥΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2002/3044 2002