ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 11ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας. 1993/Φ.0544_4_ΑΣ277_Μ.4111 1993