ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΚΗΤ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΚΗΤ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person