ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966 Κάιρο, 10.6.1992. 1993/Φ.0544_4_ΑΣ497_Μ.4176_5_ 1993