ΠΕΤΑΡ ΙΛΙΕΦ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΤΑΡ ΙΛΙΕΦ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person