ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΔΕΔΕ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΔΕΔΕ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person