ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΡΜΠΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΡΜΠΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person