ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Πολιτικό Κόμμα: [ΝΔ, Νέα Δημοκρατία, Ν.Δ.]
Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα: [Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ΕΛΚ]