ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person