Δ. ΘΑΝΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Δ. ΘΑΝΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση ερανικής επιτροπής για την ανέγερση ανδριάντα του μεγάλου εθνεγέρτη Ρήγα Φερραίου-Βελεστινλή στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 2001/23 2001
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 200/1988 «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής» (Α 87) και Π.Δ./τος 390/1991 «Τρόπος και διαδικασία τοποθέτησης Οδοντιάτρων προς απόκτηση του τίτλου της Οδοντιατρικής [...]" 2001/273 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του αριθμ. 512/1988 Π.Δ/τος «Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 24. 6.49 Β. Δ. (Α. 144.) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα» 2001/312 2001
Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα. 2002/366 2002
(1) Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 2002/76 2002