ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2005/3408 2005
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005