ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person