ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί παραχωρήσεως μεταλλείου τάλκη του Νομού Θεσσαλονίκης στους α) Νικόλαο Ιακωβίδη του Παναγιώτου και β) Πέτρο Δαχή του Σταύρου. 1993/231 1993
Παραχώρηση μεταλλείου Αστρίων του Νομού Θεσσαλονίκης στο Γεώργιο Ν. Γεωργιάδη. 1993/257 1993
Καθορισμός τρόπου είσπραξης των εσόδων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και της απόδοσης τους σ αυτήν. 1993/392 1993
Παραχώρηση μεταλλείου αστρίων του Νομού Δράμας στην Εταιρεία ΠΟΡΣΕΛ Α.Μ.Ε.Β.Ν.Ε.». 1993/448 1993
Παραχώρηση μεταλλείου αστρίων του Νομού Έβρου στην εταιρεία ΠΟΡΣΕΛ Α.Μ.Ε.Β.Ν.Ε. 1993/449 1993
Παραχώρηση μεταλλείου αστρίων του Νομού Έβρου στην εταιρεία ΠΟΡΣΕΛ Α.Μ.Ε.Β. Ν.Ε. 1993/450 1993