ΟΡΦΑΝΟΣ ΦΑΝΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΟΡΦΑΝΟΣ ΦΑΝΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων. 2007/14 2007