Δ.Ε.Φ Α.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Δ.Ε.Φ Α.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person