ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αλιεία δολωμάτων. 2002/109 2002