Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Για την κύρωση τον καταστατικού διεθνούς ομάδας μελετών για το χαλκό. 1992/2044 1992
Για την κύρωση από την Ελλάδα τον καταστατικού της Διεθνούς Ομάδας Μελέτης για το νικέλιο. 1992/2045 1992
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα αφ ενός και του Βασιλείου της Σουηδίας αφ ετέρου, ως και του δεύτερου [...]" 1992/2047 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου τεχνικής συνεργασίας στον τομέα της υγείας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Σεϋχελλών. 1992/2063 1992