ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person